Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1-RR/WRPO/7.2.2/2020

Data informacji: 03.02.2020 12:26W związku z realizacją projektu pt.: „Bo rodzina jest najważniejsza”, nr RPWP.07.02.02-30-0009/18, realizowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w partnerstwie z Powiatem Słupeckim / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe), Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do złożenia oferty dotyczącej kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą oraz sprawowania opieki nad dziećmi i organizowania /animowania czasu wolnego dla dzieci w placówce, zgodnie z przedstawioną w dokumencie specyfikacją.

 

Pobierz dokument: