Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Grunt - to Rodzina (Zakończony)


RPWP.07.02.02-30-0017/16

Zapraszamy do udziału w projekcie Grunt - to Rodzina!

 

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym dzieci i młodzież), rodziny z dziećmi, osoby starsze  i osoby z niepełnosprawnościami oraz opiekunów faktycznych.

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w partnerstwie z Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal oraz Miastem i Gminą Mikstat
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn.: „GRUNT – TO RODZINA!”, nr RPWP.07.02.02-30-0017/16


Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych w terminie od 01 września 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. dla 237 osób (z czego 197 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym), zamieszkujących na terenie gmin Ostrowite, Kobyla Góra, Mikstat i Ostrzeszów w województwie wielkopolskim, poprzez: uruchomienie i prowadzenie 15 miejsc krótkookresowego pobytu dziennego dla osób niesamodzielnych i samotnych, prowadzenie kształcenia oraz poradnictwa dla 40 opiekunów faktycznych, prowadzenie zajęć podwórkowych dla 100 dzieci i młodzieży, prowadzenie wsparcia w formie szkoły rodziców dla 40 rodzin, utworzenie min.1 rodziny wspierającej oraz przeszkolenie 2 rodzin w zakresie pełnienia funkcji rodzin zastępczych.


Dofinansowanie projektu z UE: 2.104.645,53 PLN

 

 

Spot promocyjny "Grunt to rodzina"

 

.........................................................

 

Galeria zdjęć z projektu: