Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Czas na zmianę!

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:

„CZAS NA ZMIANĘ!”

nr RPMA.09.01.00-14-g773/20

 

Cel projektu:

Celem projektu jest zintegrowanie społeczno-zawodowe 60 osób (w tym min. 33 kobiet) biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z podregionu radomskiego, w tym min. 12 osób z niepełnosprawnościami, poprzez realizację w okresie 01 maja 2022 r. do 31 maja 2023 r. dla każdego Uczestnika ścieżki reintegracji obejmującej program aktywizacji społecznozawodowej dostosowany do indywidualnych potrzeb Uczestników, w tym min. wsparcie psychologiczne, prawne, trening kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo zawodowe, szkolenia i staże zawodowe, pośrednictwo pracy.

 

Cele szczegółowe: - podniesienie kompetencji społecznych niezbędnych do reintegracji społecznej przez min. 34% z 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wyniku wsparcia psychologicznego, prawnego oraz treningu kompetencji i umiejętności społecznych (tj. min. 21 osób), - zdobycie umiejętności poszukiwanych na rynku pracy przez 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz potwierdzenie ich poprzez nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych przez min. 55% z nich (tj. min. 33 osoby), - zdobycie doświadczenia zawodowego przez min. 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wyniku udziału w stażach zawodowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 926.575,87 PLN

Dokuenty do pobrania:


Regulamin projektu Czas na zmianę
Typ: pdf Rozmiar: 0.19 Mb

Formularz zgłoszeniowy-Czas na zmianę
Typ: pdf Rozmiar: 0.2 Mb

Kwestionariusz -racjonalne usprawnienia
Typ: pdf Rozmiar: 0.18 Mb

Oświadczenie UP
Typ: pdf Rozmiar: 0.16 Mb

Umowa udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.17 Mb


Zapytania ofertowe:

W związku z realizacją projektu pt.: CZAS NA ZMIANĘ!, nr RPMA.09.01.00-14-g773/20,
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (beneficjent) zaprasza do
złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług.


26.04.2022 - Zapytanie ofertowe-doradca RR
Typ: pdf Rozmiar: 0.2 Mb

26.04.2022 - Zapytanie ofertowe-pośrednik pracy RR
Typ: pdf Rozmiar: 0.2 Mb

26.04.2022 - Zapytanie ofertowe-prawnik RR
Typ: pdf Rozmiar: 0.19 Mb

13.07.2022 - Zapytanie ofertowe - szkolenie 2 RR
Typ: pdf Rozmiar: 0.22 Mb