Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Nowe perspektywy

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w projekcie

pt.: „Nowe perspektywy” o numerze RPWP.06.02.00-30-0105/18,

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na Lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa – projekty konkursowe.

 

Okres realizacji projektu

Okres realizacji  01 września 2019 r. – 31 sierpnia 2020 r.

 

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia stabilnego zatrudnienia w okresie wrzesień 2019 r. – sierpień 2020 r. przez 120 osób (66 kobiet i 54 mężczyzn), w wieku powyżej 29 roku życia, defaworyzowanych na rynku pracy – pozostających bez zatrudnienia (należących do min. jednej z grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej) lub osób pracujących (ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowe), zamieszkujących w województwie wielkopolskim, poprzez kompleksowe wsparcie aktywizacyjne, obejmujące wszystkie niezbędne dla danego Uczestnika projektu formy wsparcia

 

Dla kogo?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku powyżej 29 roku życia, defaworyzowane na rynku pracy – pozostające bez zatrudnienia (należące do min. jednej z grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej) lub osoby pracujące (ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe), zamieszkujące w województwie wielkopolskim.

 

Oferujemy BEZPŁATNIE:

- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,

- grupowe poradnictwo zawodowe,

- szkolenia zawodowe,

- płatne 3-miesięczne staże zawodowe,

- pośrednictwo pracy.

 

Uczestnikom zapewniamy:

- materiały szkoleniowe,

- zwrot kosztów dojazdu na wybrane zajęcia i staże,

- stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach zawodowych,

- stypendium stażowe,

- ubezpieczenie NNW podczas staży,

- badania lekarskie przed rozpoczęciem staży zawodowych.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne oraz więcej informacji o projekcie są dostępne:

- w biurze projektu (Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite).

- na stronie internetowej: www.wsnrrow.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

 

Harmonogramy:

  

Dokumenty do pobrania:

 


Regulamin projektu-Nowe perspektywy
Typ: doc Rozmiar: 0.51 Mb

Regulamin projektu-Nowe perspektywy
Typ: pdf Rozmiar: 0.34 Mb

Formularz rekrutacyjny- Nowe perspektywy
Typ: doc Rozmiar: 0.5 Mb

Formularz rekrutacyjny- Nowe perspektywy
Typ: pdf Rozmiar: 0.33 Mb

Oświadczenie UP -RODO-0105
Typ: doc Rozmiar: 0.18 Mb

Oświadczenie UP -RODO-0105
Typ: pdf Rozmiar: 0.06 Mb

Umowa udziału w projekcie -Nowe perspektywy
Typ: doc Rozmiar: 0.47 Mb

Umowa udziału w projekcie -Nowe perspektywy
Typ: pdf Rozmiar: 0.31 Mb

Zobowiązanie do udzielenia inf.-0105
Typ: doc Rozmiar: 0.46 Mb

Zobowiązanie do udzielenia inf.-0105
Typ: pdf Rozmiar: 0.29 Mb

Lista rankingowa Uczestników
Typ: pdf Rozmiar: 0.06 Mb