Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Przyszłość w Twoich rękach

RPWP.07.01.02-30-0003/18

 4.    Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe.

 

 

 

 

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany w terminie 01 lutego 2019 r. – 31 stycznia 2020 r. na terenie województwa wielkopolskiego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe.

Cel projektu

6.    Celem głównym projektu jest zaktywizowanie społeczno-zawodowe 200 osób dorosłych (120 kobiet i 80 mężczyzn), biernych zawodowo, w okresie od 01 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - będących osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodu ubóstwa (w tym min. 100 osób z niepełno sprawnościami, w tym minimum 20 osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym), zamieszkałych w województwie wielkopolskim, poprzez realizację indywidualnej ścieżki reintegracji obejmującej instrumenty kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej.

Dla kogo?

Do udziału zapraszamy osoby bierne zawodowo w wieku aktywności zawodowej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego, będące osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodu ubóstwa, w tym także osoby z niepełnosprawnościami.

Do udziału w projekcie nie będą rekrutowane osoby bezrobotne (zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy).

 

Oferujemy BEZPŁATNIE:

- indywidualne zajęcia z psychologiem,

- indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,

- zajęcia grupowe,

- indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie,

- udział w wydarzeniach kulturalnych (dla części Uczestników),

- indywidualne wsparcie rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne (dla części osób z niepełnosprawnością),

- szkolenia zawodowe (maksymalnie. 100 godzin),

- 3-miesięczne staże zawodowe (dla 60 Uczestników),

- pośrednictwo pracy.

 

Uczestnikom zapewniamy:

- materiały szkoleniowe,

- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i staże,

- stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach zawodowych,

- stypendium stażowe,

- ubezpieczenie NNW podczas staży,

- badania lekarskie przed rozpoczęciem staży zawodowych.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 


Formularz zgłoszeniowy- Przyszłość w Twoich rękach
Typ: doc Rozmiar: 0.5 Mb

Regulamin projektu-7.1.2
Typ: doc Rozmiar: 0.52 Mb

Oświadczenie UP -RODO-0003
Typ: doc Rozmiar: 0.18 Mb

Umowa udziału w projekcie -7.1.2-0003
Typ: doc Rozmiar: 0.47 Mb

Zobowiązanie do udzielenia inf.-0003
Typ: doc Rozmiar: 0.46 Mb