Przejdź na stronę główną
Zmień kontrast i rozmiar czcionki
Kontrast
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę

Postaw na rozwój (Zakończony)

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn.: „Postaw na rozwój!”, nr POWR.01.02.01-14-0036/16


Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 108 osób (z czego 59 kobiet i 49 mężczyzn) z województwa mazowieckiego (zamieszkałych wg Kodeksu Cywilnego w powiatach: białobrzeskim, kozienickim, przysuskim, radomskim, w mieście Radom, lipskim, szydłowieckim, zwoleńskim), w wieku 15-29 lat (w tym 27 osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w PUP, z czego 7 długotrwale oraz 81 osób biernych zawodowo), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), poprzez realizację wsparcia obejmującego: poradnictwo zawodowe wraz z utworzeniem IPD, szkolenia zawodowe, staże oraz pośrednictwo pracy, realizowane w okresie od 01czerwca 2018 r. do 31 lipca 2019 r.
 

Dokumenty do pobrania:


Regulamin projektu
Typ: pdf Rozmiar: 0.1 Mb

Oswiadczenie nt sytuacji po zakonczeniu udzialu w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Oswiadczenie uczestnika projektu
Typ: pdf Rozmiar: 0.15 Mb

Umowa udzialu w projekcie z UP
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Zobowiazanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy
Typ: pdf Rozmiar: 0.09 Mb

Oświadczenie UP -RODO
Typ: pdf Rozmiar: 0.12 Mb

Formularz Zgłoszeniowy do projektu- Postaw na rozwój
Typ: pdf Rozmiar: 0.37 Mb