Zaproszenie do złożenia oferty do projektu: Wbrew barierom

Data informacji: 28.07.2016 13:11W związku z realizacją projektu pt.: „Wbrew barierom” numer RPMP.08.02.00-12-0111/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 8 Rynek pracy; Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa), Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Partner projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług indywidualnego poradnictwa psychologicznego w projekcie, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

 

Załączniki do pobrania:

 

Zapytanie ofertowe - psycholog Kraków
Typ: doc Rozmiar: 0.18 Mb

Załącznik nr 2 CV
Typ: doc Rozmiar: 0.98 Mb

Załacznik nr 13 - standard usług
Typ: pdf Rozmiar: 0.5 Mb