ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPWP/6.2/004/2018/SZWZ

Data informacji: 27.08.2018 10:46(SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA)

W związku z realizowanym projektem pt.: „Krok do zatrudnienia” o numerze RPWP.06.02.00-30-0004/17, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa – projekty konkursowe, Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług indywidualnego pośrednictwa pracy dla 120 Uczestników projektu, w celu oszacowania wartości zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest indywidualne pośrednictwo pracy w wymiarze 6 godzin na osobę (średnio 2 godziny x 3 dni).

Pobierz zapytanie: