ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/003/2018 - Psycholog

Data informacji: 06.02.2018 09:31W związku z realizacją przez Fundację AKME, wraz z partnerem – Wielkopolskim Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, projektu pt.: „3,2,1… START DO KARIERY ! Wsparcie młodzieży NEET na małopolskim rynku pracy” numer POWR.01.02.02-12-0278/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy; Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych), poszukujemy psychologów, którzy zrealizują indywidualne poradnictwo psychologiczne dla Uczestników/Uczestniczek ww. projektu.

 

 

 

Pobierz zapytanie: