Zapytanie ofertowe - projekt - W rodzinie siła i moc

Data informacji: 02.01.2017 09:10ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ STOWARZYSZENIE/ WRPO/ 7.2.1/ 2017
(ZASADA KONKURENCYJNOŚCI)


W związku z realizacją projektu pt.: „W RODZINIE SIŁA I MOC”, nr RPWP.07.02.01-30-0029/15, realizowanego przez Powiat Słupecki /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Miastem Słupca /Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne), Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (partner) zaprasza do złożenia oferty

Zamawiający


Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite
NIP: 789-15-77-442
tel. / fax 63-2765705, email: koszraf@poczta.onet.pl, www.wsnrrow.pl


Osoba uprawniona do kontaktów


Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: Iwona Płocka, tel. /fax 63-2765705, email: koszraf@poczta.onet.pl

 

Zapytania ofertowe:

02.01.2017 r. - Zapytanie ofertowe- animatorzy
Typ: pdf Rozmiar: 0.35 Mb

02.01.2017 r. - Zapytanie ofertowe- catering
Typ: pdf Rozmiar: 0.35 Mb

02.01.2017 r. - Zapytanie ofertowe- kompetencje kluczowe
Typ: pdf Rozmiar: 0.35 Mb

02.01.2017 r. - Zapytanie ofertowe- poradnictwo prawne, rr
Typ: pdf Rozmiar: 0.33 Mb

02.01.2017 r. - Zapytanie ofertowe- poradnictwo specjalistyczne
Typ: pdf Rozmiar: 0.36 Mb

02.01.2017 r. - Zapytanie ofertowe- sale, rr
Typ: pdf Rozmiar: 0.33 Mb

02.01.2017 r. - Zapytanie ofertowe- transport wycieczki dla dzieci
Typ: pdf Rozmiar: 0.34 Mb