Rusza nabór uczestników do III edycji projektu pt.: „Sieć Dobrego Wsparcia”

Data informacji: 01.04.2017 09:04„Sieć Dobrego Wsparcia” nr RPWP.07.01.02-30-0048/15

 

 

 

Zapraszamy:

 

 • - osoby bezrobotne,  w tym osoby posiadające ustalony przez Powiatowy Urząd Pracy III profil pomocy
 • - osoby bierne zawodowo
 • - osoby z niepełnosprawnością
 • - osoby zamieszkałe na terenie powiatów: kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński, gnieźnieński,  w tym z terenów wiejskich

Zapewniamy:

 

 • - 3 miesięczne płatne staże przygotowujące do podjęcia pracy
 • - stypendium stażowe w wysokości 1546,55 zł
 • - ubezpieczenia NNW na czas staży zawodowych
 • - badania lekarskie przed podjęciem stażu
 • - zwrot kosztów dojazdu uczestników staży
 • - stypendium szkoleniowe w wysokości 797,00 zł
 • - zwrot kosztów dojazdu na wskazane zajęcia
 • - bezpłatne kursy zawodowe zakończone egzaminem
 • - materiały szkoleniowe
 • - oraz catering

 

Dodatkowo Uczestnicy Projektu wezmą udział w działaniach aktywizacyjnych

Nabór zgłoszeń – przez 30 dni roboczych od daty ogłoszenia

Ilość miejsc ograniczona

Szczegółowe informację oraz dokumenty rekrutacyjne zamieszczono na stronie www.wsnrrow.pl

 

Biuro projektu:

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite

Tel. 736 551 101, e-mail: sdw@onet.eu

 

STRONA PROJEKTU:

http://wsnrrow.pl/projekt.php/10/Siec-Dobrego-Wsparcia