Zapytanie ofertowe do projektu: 3,2,1… START DO KARIERY ! Wsparcie młodzieży NEET na małopolskim rynku pracy

Data informacji: 01.09.2016 10:08W związku z realizacją przez Fundację AKME, wraz z partnerem – Wielkopolskim Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, projektu pt.: „3,2,1… START DO KARIERY ! Wsparcie młodzieży NEET na małopolskim rynku pracy” numer POWR.01.02.02-12-0278/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy; Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych), poszukujemy psychologów, którzy zrealizują indywidualne poradnictwo psychologiczne dla Uczestników/Uczestniczek ww. projektu.

1. Zamawiający
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite
NIP:  789-157-74-42
tel. / fax 63-2765705, email: koszraf@poczta.onet.pl
www.wsnrrow.pl

2. Osoba uprawniona do kontaktów
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: Iwona Płocka, tel. 602-573781, tel. /fax 63-2765705, email: koszraf@poczta.onet.pl  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/003/2016 indywidualne poradnictwo psychologiczne
Typ: doc Rozmiar: 0.14 Mb

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/003/2016 indywidualne pośrednictwo pracy
Typ: doc Rozmiar: 0.13 Mb