Grunt - to Rodzina!


RPWP.07.02.02-30-0017/16

Zapraszamy do udziału w projekcie Grunt - to Rodzina!

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym dzieci i młodzież), rodziny z dziećmi, osoby starsze  i osoby z niepełnosprawnościami oraz opiekunów faktycznych.

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w partnerstwie z Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal oraz Miastem i Gminą Mikstat
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn.: „GRUNT – TO RODZINA!”, nr RPWP.07.02.02-30-0017/16


Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych w terminie od 01 września 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. dla 237 osób (z czego 197 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym), zamieszkujących na terenie gmin Ostrowite, Kobyla Góra, Mikstat i Ostrzeszów w województwie wielkopolskim, poprzez: uruchomienie i prowadzenie 15 miejsc krótkookresowego pobytu dziennego dla osób niesamodzielnych i samotnych, prowadzenie kształcenia oraz poradnictwa dla 40 opiekunów faktycznych, prowadzenie zajęć podwórkowych dla 100 dzieci i młodzieży, prowadzenie wsparcia w formie szkoły rodziców dla 40 rodzin, utworzenie min.1 rodziny wspierającej oraz przeszkolenie 2 rodzin w zakresie pełnienia funkcji rodzin zastępczych.


Dofinansowanie projektu z UE: 2.104.645,53 PLN

 

 

Spot promocyjny "Grunt to rodzina"

 

.........................................................

 

Galeria zdjęć z projektu: 

 

Dokumenty do pobrania:


Harmonogram - Spotkania z Dziećmi, spotkania dla rodziców. Data publikacji: 04.2017 r.
Typ: docx Rozmiar: 0.01 Mb

Harmonogram - opiekunowie faktyczni. Data publikacji: 04.2017 r.
Typ: doc Rozmiar: 0.44 Mb

Harmonogram - spotkania w Jarotkach - grupa Ostrowite. Data publikacji: 04.2017 r.
Typ: doc Rozmiar: 1.07 Mb

Harmonogram zajęć (Kwiecień/Maj 2017 r.)
Typ: doc Rozmiar: 0.03 Mb

Harmonogram - Kobyla Góra (06.2017 r.)
Typ: doc Rozmiar: 0.03 Mb

Harmonogram - Biskupie Zabaryczne (06.2017 r.)
Typ: docx Rozmiar: 0.02 Mb

Harmonogram - Jarotki (06.2017 r.)
Typ: doc Rozmiar: 0.45 Mb

Harmonogram - Piotrowice (06.2017 r.)
Typ: doc Rozmiar: 0.02 Mb


 

 

Harmonogramy zajęć w ramach projektu:


Regulamin projektu
Typ: pdf Rozmiar: 0.34 Mb

Deklaracja udziału
Typ: doc Rozmiar: 0.46 Mb

Formularz zgłoszeniowy
Typ: doc Rozmiar: 0.49 Mb

Oświadczenie - zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem
Typ: doc Rozmiar: 0.44 Mb

Oświadczenie o dochodach
Typ: doc Rozmiar: 0.44 Mb

Oświadczenie PO PŻ
Typ: doc Rozmiar: 0.44 Mb

Oświadczenie uczestnika projektu
Typ: doc Rozmiar: 0.44 Mb

Formularz dodatkowy dla osób pracujących
Typ: doc Rozmiar: 0.46 Mb


 

Protokoły wyboru ofert


Protokol rozeznania rynku -zajecia plastyczne
Typ: doc Rozmiar: 0.47 Mb

Protokol wyboru - instruktorzy zajec sportowych
Typ: doc Rozmiar: 0.48 Mb

Protokol wyboru - psycholog
Typ: doc Rozmiar: 0.48 Mb

Protokol wyboru - wykonczenie budynku
Typ: doc Rozmiar: 0.46 Mb

Protokol wyboru - wynajem sal
Typ: doc Rozmiar: 0.48 Mb

Protokol wyboru - wyżywiene
Typ: doc Rozmiar: 0.46 Mb


Zapytania ofertowe:


25.08.2017 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/OSTROWITE/WRPO/7.2.2/2016 (animatorzy)
Typ: doc Rozmiar: 0.49 Mb