W dobrą stronę

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn.: „W dobrą stronę”, nr RPZP.06.05.00-32-K019/18

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia (w okresie od 01 maja 2019 r. do 31 lipca 2020 r.) wśród 72 biernych zawodowo (min. 44 kobiet) w wieku 30 lat i więcej, będących w trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby powyżej 50-go roku życia, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami), zamieszkujących w województwie zachodniopomorskim, w tym min. 30% (tj. 22 osoby) (13 kobiet i 9 mężczyzn) zamieszkujących miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, poprzez realizację kompleksowej, indywidualnej ścieżki aktywizacyjnej opartej na Indywidualnym Planie Działania (IPD), obejmującej wszystkie zidentyfikowane jako niezbędne i adekwatne do potrzeb danej osoby formy wsparcia, obejmujące min.: elementy obligatoryjne, tj.: identyfikację potrzeb w ramach poradnictwa zawodowego, pośrednictwo pracy oraz pozostałe formy dopasowane zgodnie z potrzebami w IPD, w tym: szkolenia zawodowe, staże, warsztaty poszukiwania pracy.

Harmonogramy zajęć:

 


Harmonogram doradztwo (pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1KV)
Typ: xlsx Rozmiar: 0.01 Mb

Harmonogramy szkolenia WUP (pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1KV)
Typ: xlsx Rozmiar: 0.01 Mb


 

Dokumentacja projektu:


Regulamin projektu W dobrą stronę
Typ: pdf Rozmiar: 0.29 Mb

Formularz Zgłoszeniowy - W dobrą stronę
Typ: pdf Rozmiar: 0.2 Mb

Oddalenie od rynku pracy-analiza
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Oświadczenie 2 nt sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.15 Mb

Oświadczenie nt sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.14 Mb

Oświadczenie UP
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Regulamin wyboru i odbywania staży zawodowych
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

test -ocena motywacji do podjęcia zatrudnienia
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Umowa stażowa z zalącznikami
Typ: pdf Rozmiar: 0.25 Mb

Umowa udziału w projekcie z UP
Typ: pdf Rozmiar: 0.3 Mb

W dobrą stronę 2- WSNRROW
Typ: pdf Rozmiar: 0.1 Mb

Wniosek o zorganizowanie stażu
Typ: pdf Rozmiar: 0.16 Mb

Zobowiązanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy
Typ: pdf Rozmiar: 0.1 Mb