Postaw na rozwój!

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn.: „Postaw na rozwój!”, nr POWR.01.02.01-14-0036/16


Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 108 osób (z czego 59 kobiet i 49 mężczyzn) z województwa mazowieckiego (zamieszkałych wg Kodeksu Cywilnego w powiatach: białobrzeskim, kozienickim, przysuskim, radomskim, w mieście Radom, lipskim, szydłowieckim, zwoleńskim), w wieku 15-29 lat (w tym 27 osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w PUP, z czego 7 długotrwale oraz 81 osób biernych zawodowo), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), poprzez realizację wsparcia obejmującego: poradnictwo zawodowe wraz z utworzeniem IPD, szkolenia zawodowe, staże oraz pośrednictwo pracy, realizowane w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.


Dofinansowanie projektu z UE: 1.789.685,44 PLN
 

Dokumenty do pobrania:


Regulamin projektu
Typ: pdf Rozmiar: 0.2 Mb

Formularz Zgloszeniowy do projektu- Postaw na rozwoj
Typ: pdf Rozmiar: 0.22 Mb

Oswiadczenie nt sytuacji po zakonczeniu udzialu w projekcie
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Oswiadczenie uczestnika projektu
Typ: pdf Rozmiar: 0.15 Mb

Umowa udzialu w projekcie z UP
Typ: pdf Rozmiar: 0.13 Mb

Zobowiazanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy
Typ: pdf Rozmiar: 0.09 Mb


 

Zapytania ofertowe:

W związku z realizacją projektu pt.: „Postaw na rozwój!”, o numerze WND-POWR.01.02.01-14-0036/16, Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do złożenia oferty


05.06.2018 r. - zapytanie ofertowe 2 - catering
Typ: pdf Rozmiar: 0.16 Mb

05.06.2018 r. - zapytanie ofertowe 2 - opieka nad dziećmi do lat 7
Typ: pdf Rozmiar: 0.16 Mb

05.06.2018 r. -zapytanie ofertowe 2 - pośrednictwo pracy
Typ: pdf Rozmiar: 0.19 Mb

13.08.2018 r. - zapytanie ofertowe 2 - egzaminy
Typ: pdf Rozmiar: 0.19 Mb


 

Zapytania ofertowe - protokoły wyboru:

W związku z realizacją projektu pt.: „Postaw na rozwój!”, o numerze WND-POWR.01.02.01-14-0036/16, Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich udostępnia protokoły wyboru nastepujących ofert.


18.04.2017 r. - Protokol wyboru -szkolenie spawacz TIG
Typ: doc Rozmiar: 0.24 Mb

18.04.2017 r. - Oświadczenie o braku powiazan- spawacz TIG
Typ: doc Rozmiar: 0.22 Mb

18.04.2017 r. - Zawiadomienie o wyborze oferty -szkolenie spawacz TIG
Typ: doc Rozmiar: 0.23 Mb

18.04.2017 r. - Protokol wyboru -trenerzy szkolen zawodowych
Typ: doc Rozmiar: 0.22 Mb