W Rodzinie Siła i Moc

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy
w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupcy
oraz
Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
zaprasza do udziału w projekcie
„W RODZINIE SIŁA I MOC”


współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach  Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 

Projekt będzie realizowany w terminie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r., skierowany jest do  osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które uczą się, pracują albo zamieszkują na terenie powiatu słupeckiego w tym:


Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych poprzez prowadzenie kształcenia oraz poradnictwa specjalistycznego, organizacja działań animacyjnych, wyjazdów edukacyjnych, prowadzenie zajęć podwórkowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych oraz rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, prowadzenie wsparcia w formie szkoły dla rodziców, obozu aktywnej rehabilitacji oraz obozu rehabilitacyjno-szkoleniowego osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych wraz z opiekunami, poprawy dostępności do usług opiekuńczych poprzez zwiększenie kadry świadczącej usługi opiekuńcze  dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych na terenie miasta  Słupca oraz udostępnienie możliwości wypożyczenia sprzętu zwiększającego samodzielność osób lub sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Szczegóły rekrutacji, uczestnictwa oraz zakres proponowanych działań został przedstawiony
w Regulaminie uczestnictwa w projekcie do którego link znajdziecie Państwo u dołu strony.
Osoby zainteresowane w przypadku pytań proszone są o kontakt
z Panią Pauliną Siwińską, tel. 63 213 22 44
 

Dokumenty do projektu:

Regulamin projektu
Typ: doc Rozmiar: 1.54 Mb

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Typ: doc Rozmiar: 0.07 Mb

Formularz dodatkowy dla osob pracujacych
Typ: doc Rozmiar: 0.46 Mb

Formularz rekrutacyjny
Typ: doc Rozmiar: 0.13 Mb

Oswiadczenie - rodziny zastepcze
Typ: doc Rozmiar: 0.44 Mb

Oswiadczenie - zagrozenie ubostwem i wykluczeniem-2
Typ: doc Rozmiar: 0.44 Mb

Oswiadczenie o dochodach-1(1)
Typ: doc Rozmiar: 0.44 Mb

Oswiadczenie o dochodach-1
Typ: doc Rozmiar: 0.44 Mb

Oswiadczenie PO PZ
Typ: doc Rozmiar: 0.44 Mb

Oswiadczenie uczestnika projektu
Typ: doc Rozmiar: 0.44 Mb

Plakat- W rodzinie sila i moc
Typ: pdf Rozmiar: 0.22 Mb


Zapytania ofertowe / protokoły wyboru:


16.01.2017 r. - Oswiadczenie1 o braku powiazan
Typ: doc Rozmiar: 0.48 Mb

16.01.2017 r. - Protokol wyboru - animatorzy
Typ: doc Rozmiar: 0.48 Mb

16.01.2017 r. - Protokol wyboru - catering
Typ: doc Rozmiar: 0.46 Mb

16.01.2017 r. - Protokol wyboru - transport wycieczki dla dzieci
Typ: doc Rozmiar: 0.47 Mb

16.01.2017 r. - Protokol wyboru- poradnictwo specjalistyczne
Typ: doc Rozmiar: 0.51 Mb

16.01.2017 r. - Protokol z rozeznania rynku - poradnictwo prawne, rr
Typ: doc Rozmiar: 0.46 Mb

16.01.2017 r. - Protokol z rozeznania rynku- kompetencje kluczowe
Typ: doc Rozmiar: 0.48 Mb

16.01.2017 r. - Zawiadomenie o wyborze ofert -transport wycieczki dla dzieci
Typ: doc Rozmiar: 0.46 Mb

16.01.2017 r. - Zawiadomienie o wyborze ofert- animatorzy
Typ: doc Rozmiar: 0.46 Mb

16.01.2017 r. - Zawiadomienie o wyborze ofert- poradnictwo specjalistyczne
Typ: doc Rozmiar: 0.47 Mb


02.01.2017 r. - Zapytanie ofertowe- animatorzy
Typ: pdf Rozmiar: 0.35 Mb

02.01.2017 r. - Zapytanie ofertowe- catering
Typ: pdf Rozmiar: 0.35 Mb

02.01.2017 r. - Zapytanie ofertowe- kompetencje kluczowe
Typ: pdf Rozmiar: 0.35 Mb

02.01.2017 r. - Zapytanie ofertowe- poradnictwo prawne, rr
Typ: pdf Rozmiar: 0.33 Mb

02.01.2017 r. - Zapytanie ofertowe- poradnictwo specjalistyczne
Typ: pdf Rozmiar: 0.36 Mb

02.01.2017 r. - Zapytanie ofertowe- sale, rr
Typ: pdf Rozmiar: 0.33 Mb

02.01.2017 r. - Zapytanie ofertowe- transport wycieczki dla dzieci
Typ: pdf Rozmiar: 0.34 Mb