Europejski drogowskaz kariery

WND-POWR.01.02.01-30-0179/15

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Cele i założenia projektu:

Projekt zakłada udział 100 osób młodych w wieku 15 – 29 lat (z czego 60 kobiet i 40 mężczyzn) pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET1), zamieszkałych na obszarze województwa wielkopolskiego (wg Kodeksu Cywilnego), z czego:
- 30 osób w wieku 15 -24 lat (18 kobiet i 12 mężczyzn),
- 80 osób biernych zawodowo2, niezarejestrowanych w urzędach pracy (48 kobiet i 32 mężczyzn)

Harmonogramy:


harmonogram doradztwa zawodowego z Iwona Kortylewska
Typ: docx Rozmiar: 0.27 Mb

harmonogram doradztwa zawodowego z Magdalena Olszewska
Typ: docx Rozmiar: 0.27 Mb

harmonogram doradztwa zawodowego z Marcinem Nowakiem
Typ: docx Rozmiar: 0.27 Mb

harmonogram doradztwa zawodowego z Piotrem Zydorowiczem
Typ: docx Rozmiar: 0.27 Mb

harmonogram doradztwa zawodowego z Emilia Kubasik
Typ: docx Rozmiar: 0.27 Mb

harmonogram doradztwa zawodowego z Miroslawem Chudzinskim
Typ: docx Rozmiar: 0.27 Mb

harmonogram z doradztwa zawodowego z Teresa Gocalek-Sosnowska
Typ: docx Rozmiar: 0.27 Mb

harmonogram z doradztwa zawodowego z Iwoną Kortylewską
Typ: docx Rozmiar: 0.27 Mb

harmonogram doradztwa zawodowego z Agatą Spławską
Typ: docx Rozmiar: 0.27 Mb

harmonogram doradztwa zawodowego z Krzysztof Hajdasz
Typ: docx Rozmiar: 0.27 Mb

harmonogram doradztwa zawodowego z Mileną Mądrzak
Typ: docx Rozmiar: 0.27 Mb

harmonogram doradztwa zawodowego z Sylwią Kostrzewską
Typ: docx Rozmiar: 0.27 Mb


Dokumenty rekrutacyjne:


Regulamin projektu- Europejski drogowskaz kariery
Typ: doc Rozmiar: 0.28 Mb

Regulamin projektu- Europejski drogowskaz kariery
Typ: pdf Rozmiar: 0.31 Mb

Formularz Zgloszeniowy do projektu- Europejski drogowskaz
Typ: doc Rozmiar: 0.26 Mb

Formularz Zgloszeniowy do projektu- Europejski drogowskaz
Typ: pdf Rozmiar: 0.33 Mb

Oswiadczenie uczestnika projektu
Typ: doc Rozmiar: 0.39 Mb

Oswiadczenie uczestnika projektu
Typ: pdf Rozmiar: 0.31 Mb

Zobowiazanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy
Typ: doc Rozmiar: 0.2 Mb

Zobowiazanie do udzielenia informacji nt. sytuacji na rynku pracy
Typ: pdf Rozmiar: 0.2 Mb