Sieć Dobrego Wsparcia

 

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Lider) i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (Partner) zaprasza osoby bezrobotne, bierne zawodowo, z niepełnosprawnościami z terenów wiejskich zamieszkałe w powiatach: kolskim, konińskim, słupeckim, tureckim, wrzesińskim i gnieźnieńskim.

Skrzynka, 01.08.2017 r.

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
ogłasza nabór do IV edycji projektu
pt.: „Sieć Dobrego Wsparcia” nr RPWP.07.01.02-30-0048/15

Zapraszamy:

 

Zapewniamy:

 

Dodatkowo Uczestnicy Projektu wezmą udział w działaniach aktywizacyjnych

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne zamieszczono na stronie www.wsnrrow.pl

Biuro projektu:
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite
Tel. 736 551 101, e-mail: sdw@onet.eu

 

 

Informacje ogólne  o projekcie:

Projekt realizowany jest w terminie od 01 czerwca 2016 r. do 30 września 2018 r. (łącznie 28 miesięcy) i obejmuje swym zasięgiem subregion koniński w województwie wielkopolskim, tj. powiaty: kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński, gnieźnieński.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe.

Projekt zakłada udział 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (z czego 121 kobiet i 79 mężczyzn), zamieszkałych w zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie subregionu konińskiego, w tym:

 

120 osób będą stanowić osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, tj. 60% grupy docelowej w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zakłada się, że jedna osoba może być przypisana do więcej niż jednej z ww. grup.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych - zgodnie z Kodeksem Cywilnym - na terenie subregionu konińskiego, poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji w subregionie konińskim w terminie 01 czerwca 2016 r. –  30 września 2018 r. oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące.


Harmonogramy zajęć:

 

 

LIPIEC 2017 - Spotkania z psychologiem

Spotkania z psychologiem - Pietrzyków

Spotkania z psychologiem - Września - III edycja - Gr. I

Spotkania z psychologiem - Września - III edycja - Gr. I i II

Spotkania z psychologiem - Września - III edycja - Gr. II

Spotkania z psychologiem - Słupca - Gr. II

Spotkania z psychologiem - Słupca - Gr. II

Spotkania z - psychologiem - Słupca - Gr. I

Spotkania z - psychologiem - Grzegorzew

 

LIPIEC/SIERPIEŃ 2017

Opiekun osoby zależnej - Września

Pracownik biurowy - Września

Harmonogram - psycholog - grupa Gozdowo

Harmonogramy - sierpień 2017 - Pietrzyków

Harmonogramy - sierpień 2017 - Września - III edycja gr I

Harmonogramy - sierpień 2017 - Września - III edycja gr II

Harmonogramy - sierpień 2017 -Września - I i II

 

SIERPIEŃ 2017

Harmonogram - psycholog - grupa Grzegorzew

Harmonogram - Grupa wsparcia

 

WRZESIEŃ 2017

Harmonogram - psycholog - grupa Grzegorzew

Harmonogram - Finanse i księgowość - Grupa Słupca

Harmonogram - Psycholog - Grupa Pietrzyków

Harmonogram - Psycholog - Grupa Września

Harmonogram - Psycholog - Grupa Słupca

Harmonogram - Opiekun osoby zależnej - Grupa Słupca

 

LISTOPAD 2017

Miejsca realizacji staży - Słupca

Harmonogram - Psycholog - grupa Słupca

Harmonogram - Psycholog - Grupa Września

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

 


Regulamin projektu-SDW
Typ: doc Rozmiar: 0.62 Mb

brak podwójnego finansowania SDW
Typ: doc Rozmiar: 0.54 Mb

brak podwójnego finansowania SDW
Typ: pdf Rozmiar: 0.3 Mb

deklaracja UP
Typ: doc Rozmiar: 0.56 Mb

Formularz zgłoszeniowy SDW
Typ: doc Rozmiar: 0.62 Mb

karta oceny FZ
Typ: doc Rozmiar: 0.58 Mb

oświadczenie dochody SDW
Typ: doc Rozmiar: 0.56 Mb

oświadczenie PERSONELU projektu SDW
Typ: doc Rozmiar: 0.55 Mb

oświadczenie PERSONELU projektu SDW
Typ: pdf Rozmiar: 0.29 Mb

oświadczenie PO PŻ
Typ: doc Rozmiar: 0.55 Mb

oświadczenie PO PŻ
Typ: pdf Rozmiar: 0.28 Mb

oświadczenie uczestnika projektu SDW
Typ: docx Rozmiar: 0.53 Mb

oświadczenie uczestnika projektu SDW
Typ: pdf Rozmiar: 0.45 Mb

oświadczenie UP dodatkowe
Typ: doc Rozmiar: 0.56 Mb

oświadczenie UP dodatkowe
Typ: pdf Rozmiar: 0.29 Mb

oświadczenie ZWS SDW
Typ: doc Rozmiar: 0.56 Mb

oświadczenie ZWS SDW
Typ: pdf Rozmiar: 0.28 Mb

rozwinięcie ZWS SDW
Typ: pdf Rozmiar: 0.19 Mb

Załącznik nr 1 wniosek o staż
Typ: docx Rozmiar: 0.53 Mb

Załącznik nr 1 wniosek o staż
Typ: pdf Rozmiar: 0.55 Mb

Program stażu załącznik nr 1
Typ: docx Rozmiar: 0.53 Mb

Program stażu załącznik nr 1
Typ: pdf Rozmiar: 0.4 Mb

Dokumenty rejestrowe cedig
Typ: docx Rozmiar: 0.01 Mb

Umowa z pracodawcą załącznik nr 3
Typ: docx Rozmiar: 0.54 Mb

Umowa z pracodawcą załącznik nr 3
Typ: pdf Rozmiar: 0.56 Mb

Umowa z uczestnikiem załącznik nr 2
Typ: docx Rozmiar: 0.54 Mb

Umowa z uczestnikiem załącznik nr 2
Typ: pdf Rozmiar: 0.46 Mb

Lista obecności na stażu zal. nr 2
Typ: docx Rozmiar: 0.53 Mb

Lista obecności na stażu zal. nr 2
Typ: pdf Rozmiar: 0.38 Mb

Miesięczna karta stażu zał. nr 3
Typ: docx Rozmiar: 0.53 Mb

Miesięczna karta stażu zał. nr 3
Typ: pdf Rozmiar: 0.45 Mb

Zaświadczenie o odbyciu stażu załącznik nr 4
Typ: docx Rozmiar: 0.53 Mb

Zaświadczenie o odbyciu stażu załącznik nr 4
Typ: pdf Rozmiar: 0.41 Mb

Opnia pracodawcy o ukończeniu stażu załącznik nr 5
Typ: docx Rozmiar: 0.53 Mb

Opnia pracodawcy o ukończeniu stażu załącznik nr 5
Typ: pdf Rozmiar: 0.4 Mb

Wniosek o dni wolne w ramach stażu załącznik nr 6
Typ: docx Rozmiar: 0.53 Mb

Wniosek o dni wolne w ramach stażu załącznik nr 6
Typ: pdf Rozmiar: 0.31 Mb


Zapytania ofertowe


W związku z realizacją projektu pt.: „Sieć Dobrego Wsparcia”, nr RPWP.07.01.02-30-
0048/15, Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do
złożenia ofert:


01.11.2016 r - Zapytanie ofertowe nr 7/WRPO/7.1.2/2016
oferta dotycząca przeprowadzenia szko leń/ kursów zawodowych oraz egzaminów zewnętrznych potwierdzających uzyskanie kompetencji / kwalifikacji zawodowych dla 43 Uczestników ww. projektu (zrekrutowanych w I edycji)
Typ: pdf Rozmiar: 0.31 Mb

06.11.2016 r - Zapytanie ofertowe nr 7-A/WRPO/7.1.2/2016
dotyczące przeprowadzenia kursów zawodowych oraz egzaminów zewnętrznych potwierdzających uzyskanie kompetencji /kwalifikacji zawodowych dla 53 Uczestników ww. projektu (zrekrutowanych w I edycji)
Typ: pdf Rozmiar: 0.3 Mb